Председател

доц. д-р инж. Георги Атанасов Найденов
Телефон: 02 965-2194
E-mail: gnayd@tu-sofia.bg
Кабинет: 2403А

Зам. председател

проф. д-р инж. Тодор Стоилов Тодоров
Телефон: 02 965-2794
E-mail: tst@tu-sofia.bg
Кабинет: 4528

Член на контролния съвет-секретар

доц. д-р инж. Илона Илиева Ячева
Телефон: 02 965-3389
E-mail: iiach@tu-sofia.bg
Кабинет: 12514

Член на контролния съвет

доц. д-р инж. Росен Георгиев Милетиев
Телефон: 02 965-3363
E-mail: miletiev@tu-sofia.bg
Кабинет: 1001

Член на контролния съвет

Даниела Трендафилова Михайлова - студент
Телефон:
E-mail: daniela.mihaylowa@gmail.com
Кабинет:

Технически сътрудник

Антоанета Петрова Попова
Телефон: 02 965-2121
E-mail: apopova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1236