Председател

проф. д-р инж. Тодор Стоилов Тодоров
Телефон: 02 965-2794
E-mail: tst@tu-sofia.bg
Кабинет: 4528

Зам. председател

доц. д-р инж. Илона Илиева Ячева
Телефон: 02 965-3389
E-mail: iiach@tu-sofia.bg
Кабинет: 12514

Член на контролния съвет-секретар

доц. д-р инж. Лидия Петрова Гълъбова
Телефон: 02 965-2548
E-mail: lgalabova@tu-sofia.bg
Кабинет: 3606 и 1343А

Член на контролния съвет

доц. д-р инж. Данаил Андреев Хлебарски
Телефон: 02 965-2562
E-mail: dhlebarski@tu-sofia.bg
Кабинет: 9108

Член на контролния съвет

Фани Иванова Филипова - студент
Телефон:
E-mail: filypova.f@gmail.com
Кабинет:

Технически сътрудник

Антоанета Петрова Попова
Телефон: 02 965-2121
E-mail: apopova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1236