Председател

доц. д-р инж. Лидия Гълъбова
Телефон: 02 965-2121
E-mail: lgalabova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1236

Зам. председател

доц. д-р инж. Илона Николова-Ячева
Телефон: 02 965-2121
E-mail: iiach@tu-sofia.bg
Кабинет: 1236

Зам. председател

доц. д-р Марин Маринов
Телефон: 02 965-2121
E-mail: mbm@tu-sofia.bg
Кабинет: 1236

Член на контролния съвет

доц. д-р инж. Симона Филипова-Петракиева
Телефон: 02 965-2121
E-mail: petrakievas-te@tu-sofia.bg
Кабинет: 1236

Член на контролния съвет

Фани Филипова - студент
Телефон: 02 965-2121
E-mail: filypova.f@gmail.com
Кабинет: 1236

Секретар

Антоанета Попова
Телефон: 02 965-2121
E-mail: apopova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1236