Одобряване на съставa на общото събрание на филиал:

Състав Минимална квота Основание за включване в състава
  1.  
Хабилитирани преподаватели на основен трудов договор във филиала 70 % Основен трудов договор във филиала
  1.  
Нехабилитирани преподаватели на основен трудов договор във филиала 9% Основен трудов договор във филиала + избор на събрания по звена
  1.  
Редовни докторанти обучавани във филиала 1 % Избор на събрание организирано от Студентски съвет
  1.  
Редовни студенти обучавани във филиала 15 % Избор на събрания организирани от Студентски съвет
  1.  
Административен  персонал във филиала 5% Основен трудов договор във филиала + избор на събрания по звена
Разпределението на квотите по звена, както и списъчният състав на общото събрание /ОС/ на филиала се изготвят от директора на филиала.

  Необходими документи за утвърждаване на състава:
 
 
  • Доклад от директора на филиала до ректора и председателя на контролния съвет;
  • Заповед на директора на филиала за определяне на квотите по звена;
  • Списъчни състави изготвени от ръководителите на звена + протоколи от събрания на нехабилитирани преподаватели и на административен персонал;
  • Протоколи от събрания на студентите и на докторантите;
  • Списък на членовете на ОС на филиала.